Home
Nederlands
De basis
Inleiding
de zoektocht
tijdlijn
de goede dagen
de slechte dagen
de goede dagen 2
weetjes
Profession
de andere
school 2011/2012
Leerlijn Duits
Motivactie
Niveaukeuze
visie over onderwijs
gedachten in beelden
Griekenland
Gevecht met het GGZ
Kunst
Fotoalbum
Deutsch
Die Reise
Zeitleiste
Wissenswert
Sitemap
Gastenboek

 

      

 

 

 

Als mentor ben ik zowel een schakelaar tussen leerling, collega’s en ouders ,

als tussen het leven op school en het leven buiten de school. 

Om empathisch te kunnen luisteren naar mijn leerling ( echt meevoelen met  en inleven in wat bij de leerling speelt),

 moet ik het vertrouwen van de leerling hebben. Hiervoor moet je zelf ook kunnen vertrouwen.

Ik wil niet slechts corrigeren, maar probeer met oprechte belangstelling  uit te vinden 

 welke  oorzaken er voor "ongewenst gedrag " zouden kunnen zijn.   Als er zoiets is. Je mag jezelf zijn, en zolang je niemand kwetst of te sterk afleid mag de leerling zelf de leerweg mee vorm geven.

 

Nemo met leerjaar 2 

 

 


Leerlingen zijn op deze leeftijd nog erg ermee bezig zichzelf te ontdekken, zij zijn nog zoekend en
kunnen daardoor verschillende signalen uitstralen.

Hun persoonlijkheid is vaak nog niet congruent. En dat mag je als docent niet vergeten.

 

                                                     

                                                                


Mijn leraar-zijn mag niet eindigen bij kennisoverdracht of het pure inslijpen van de Duitse taal.

Mijn visie is dat je  als docente ook bezig bent met opvoeding, begeleiding en hulpverlening. Dat mag niet.Dat hoort niet.

Maar mens: wees eerlijk. De kinderen zijn het grootste deel van de dag op school.Als wij niet ondersteunen, wie dan?

Laat de kinderen gewoon kinderen zijn, en niet al in de brugklas denken dat het kleine volwassene zijn.

Probeer ook niet een puber het belang van schoolprestaties over te brengen. Het is nog steeds zo dat school het minst interessante is in het leven van een adolescent.

Het was in onze tijd niet anders.


Ik kan de leerlingen niet simpelweg doorschuiven naar andere instanties, maar moet ook eigen

verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarvoor moet ik betrokken blijven: de leefwereld van

leerlingen proberen te verstaan en verder kijken dan de deur van het leslokaal.

 Ik ben me van bewust dat mijn sterke punt ook mijn zwakke punt kan zijn als ik

grenzen overschrijd en mijn betrokkenheid een afhankelijkheid  laat ontstaan.

Het blijft een uitdaging om steeds weer de goede manier van lesgeven te vinden met oog voor de individuele leerling .


                                                                              
Ik ben me ervan bewust dat wij als docenten een rolmodel 
neer kunnen zetten en vind het daarom extra belangrijk iedere leerling met respect te behandelen, vooroordelen tegen te gaan en altijd ruimte te maken voor een open discussie. 
Veel problemen ontstaan door een gebrek aan kennis en veel vakken kunnen met projecten leerlingen aan het denken zetten, hun uitdagen zelf informatie op te zoeken en met de medeleerlingen in gesprek te komen.

Respect kun je alleen verwachten als jij als docent ook respect voor de leerling hebt.


Neem de leerling serieus, en vooral: neem de ouders serieus.

Ze vertrouwen erop dat je op een goede, menselijke manier met de leerling om gaat en dat zij op tijd betrokken worden. Misschien is dat nog het moeilijkste stuk van het docent- zijn. Het vertrouwen van de leerling niet misbruiken, het vertrouwen van de ouders niet en ook integer bemiddelen tussen ouders en leerlingen. Ouders weten heel goed dat school een enorme invloed op hun kinderen heeft.

Ouders zijn niet lastig. Nooit.

Luister.  Neem de tijd.

We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Als wij met mensen werken, en zeker met een zo kwetsbare groep als adolescenten,

is het belangrijk altijd weer op de emotionele ontwikkeling van jezelf terug te komen.

 

                                                                                       Samos 2009


En ook de fouten en tekortkomingen niet verbergen. Want ook deze horen bij jezelf. 

Het werk als docent kan belastend zijn: je wordt geconfronteerd met slechte of

fantastische arbeidsomstandigheden, met leuke of minder leuke collega’s, met een onzekere

toekomst omdat het regeringsbeleid altijd weer wordt veranderd . Met de druk altijd op

de hoogte te moeten zijn van de ontwikkelingen binnen je vak. 


Er wordt van je verwacht dat je kinderen opvoedt en hun gedrag bijstuurt, maar tegelijkertijd wordt  verwacht dat je de kinderen als klanten benadert. Het belangrijkste wat ik de afgelopen jaren heb geleerd is

dat het van groot belang is , een plek in het onderwijs te vinden,

waar je uniek mag zijn en blijven, waar je authentiek

en congruent voor de klas mag staan.

Dan kun je verder groeien, een goed voorbeeld geven

en  heb je de grootse kans op slagen in je poging aan al de verwachtingen, die aan een docent worden gesteld, te voldoen. 

 Wij kunnen de beeldvorming beïnvloeden,

wij kunnen met de juiste opdrachten en lesmethodes

leerlingen nieuwsgierig maken en de ’wij-zij’ tegenstelling opheffen.

Een goede docent blijft van de leerlingen leren.

Mee groeien met elke stap van de ontwikkeling, herkennen en respecteren, jezelf niet te belangrijk nemen en vooral:

 

heb er zin in.

Pubers kunnen de leukste groep leerlingen zijn als je het hart voor hebt.

En niet vergeet dat wij allemaal ook puber zijn gewest.

 

 

 

Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand.Aristoteles.
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Franz Kafka