Home
Nederlands
De basis
Inleiding
de zoektocht
tijdlijn
de goede dagen
de slechte dagen
de goede dagen 2
weetjes
Profession
de andere
school 2011/2012
Leerlijn Duits
Motivactie
Niveaukeuze
visie over onderwijs
gedachten in beelden
Griekenland
Gevecht met het GGZ
Kunst
Fotoalbum
Deutsch
Die Reise
Zeitleiste
Wissenswert
Sitemap
Gastenboek

Motivactie


Een vak dat Unic uniek maakt. Elk jaar sleutelen we weer eraan,

geeft ieder docent die het gaat begeleiden een eigen vorm eraan.

En dan gaat het mis.

Ik mocht dit vaak opnieuw opzetten, invullen, de theorie duidelijk maken, nieuwe methodes en protocollen ontwikkelen. 

Motivactie is de samenkomst van Motivatie, vak en actie.

 

Hier staan 3 uur per week in de onderbouw ter beschikking,

ter vergelijking: Duits heeft 2 uur.

Dus een vak met betekenis, het vak dat enorme mogelijkheden bied.

 

Ik mocht dit vak 2 jaar lang onder mijn regie een nieuwe invulling geven, en vooral structuur.

 

De bedoeling is dat in dit vak de eigen ontwikkeling van de leerling gestuurd kan worden. Dat de leerling zelf onderwerpen kiest, leert een plaaning te maken, een plan van aanpak, aan kan geven waarom keuzes worden gemaakt. Fouten kun je niet maken, alleen leerpunten bijvoegen. 

Belangrijk is het aanleren van presentatievaardigheden, hoe kun je een presentatie

vorm geven, wat past bij jou, en uiteindelijk je eindresultaat ook voor groot publiek presenteren. En hierbij ook leren feedback te geven en te ontvangen.

 

Het leren van samenwerking en deze kunnen analyseren.

Het leren ook voor jezelf te kiezen en goed na je eigen leerproces te kijken.

We hebben het hier over leerlingen van de brugklas en de tweede .

Kinderen die beginnen te puberen maar toch nog vers van de basisschool komen. 

Ouders zijn erg kritisch met een vak dat blijkbaar enorm veel ruimte laat en weinig controle , en dat 3 uur per week inneemt.

Terecht.


Aan mij dus de taak de theoretische basis duidelijk te maken,

ook voor docenten en studenten.

Protocollen te ontwikkelen om als begeleider wel de controle te houden.

En ouders erbij betrekken om hun de meerwaarde te laten zien.


Als ik aan de laatste presentaties terug denk die ik begin 2012 heb laten doen,

ben ik trots op de leerlingen en ook op mezelf.

Mijn doel is bereikt.

Strikte indeling.....om de 6 weken begin van een nieuw project, en dan presentatie met ouders en docenten erbij. Een kritisch publiek van ongeveer 75-100 mensen. 


Er zijn videoopnames gemaakt van studenten om dit project naar buiten te brengen en medestudentes mee te laten kijken. 

 

Er is een dvd gemaakt met een samenstelling van een heel jaar Motivactie en aan ouders meegegeven. Er zijn studieopnames gemaakt voor studentenopleidingen. Geweldig feedback van alle kanten, en ik ben blij dat ik deze kans mocht hebben. Iets wat in je docentenloopbaan niet vaak zou gebeuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

groeipunten:

1 van empathie naar betrokkenheid

2 van reflectie, naar zelfkennis en feedback

3 van een beeld van wat hier en nu is naar een beeld van hoe het beter of anders kan,

4 van weten wat je wilt, naar richting kiezen / plan maken

5 van anders durven zijn, naar nieuwe of andere dingen willen

6-10

 

De groeipunten 6-10 geven aan hoe taken en opdrachten van leerlingen in de loop van de tijd complexer worden waardoor dus de context waarin leerlingen de kwaliteiten moeten laten zien complexer wordt. Ook dat vergt groei.

 

De taken/opdrachten zijn dichtbij, veilig hebben betrekking op de belevingswereld van de leerlingen en vinden op of dichtbij school plaats. De leerling krijgt veel hulp, wordt aangemoedigd en van buitenaf gemotiveerd. Desgevraagd kan hij toelichten wat hij doet of denkt.

 

Bijvoorbeeld: samen of alleen een boekpromotie opzetten voor medeleerlingen over je favoriete boek.

 

 

 

 

Zelfreflectie

Zien wie je bent (met fouten en behoeften).

 

 

groeipunten:

 

1 kan zichzelf en anderen vergelijken

2 reflecteert op omgeving en eigen rol

3 beeld van zichzelf hier en nu

4 weten wat je wilt

5 durft anders te zijn/worden

 

 

Jezelf ontwikkelen

Kan zichzelf zien als iemand die nog moet en kan leren, staat open voor feedback, niet reageren met Ja, maar ..

 

 

groeipunten:

 

1 kan eigen doelen relateren aan anderen

2 bekijkt wat hij kan en wil

3 ontwikkelt zich in hier en nu

4 weten wat je durft, kunt en wilt

5 durft anders te zijn/worden

 

 

Zelfsturing

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces.

 

 

groeipunten:

 

1 weegt eigen en andermans belangen af

2 weet dat energie, prioriteren en rust nodig zijn

3 maakt afwegingen in hier en nu

4 weten wat je aankunt

5 durft grenzen te stellen

 

 

Denken

Kan aangeven: hoe kom ik aan een idee, een antwoord? Is nieuwsgierig.

 

 

groeipunten:

 

1 kan zich voorstellen wat een ander denkt

2 ontdekt eigen denken en leren (argumenteren, analytisch, logisch, creatief, kritisch, associatief denken)

3 denken betreft hier en nu

4 eigen lijn en manier van denken vasthouden

5 durft anders te denken

 

 

 

Samenwerken

- verplicht samenwerken

- bereidheid je aan te passen

- kunnen omgaan met rollen, taken en planningen in groepswerk

- empathisch

- trots op jezelf en waar je bij hoort

- besef van wat er speelt in eigen arena (dichtbij).

 

 

groeipunten:

 

1 de leerling oriënteert zich op de groep en school en geeft blijk van zich verplaatsen in een ander

2 de leerling oriënteert zich op de groep en school

3 kan samenwerken t.b.v. hier en nu

4 weten wat je wilt in samenwerken

5 durft anders te zijn

 

 

Communicatie

- feedback geven, feedback ontvangen

- duidelijk maken wat je wilt bereiken en nodig hebt

- vragen stellen, interesse tonen.

 

 

groeipunten:

 

1 probeert zich te verplaatsen in de ander in de communicatie

2 denkt na over de communicatie

3 praat over onderwerpen in hier en nu en heeft zorg voor communicatie in hier en nu

4 weten wat je wilt in communicatie

5 durft anders te zijn

 

 

 

Zelfreflectie

-          reflecteert op omgeving en eigen rol

-          weten wat je wil

Jezelf ontwikkelen

-          bekijkt wat hij kan en wil

-          ontwikkelt zich in hier en nu

Zelfsturing

-          maakt afwegingen in hier en nu

-          durft grenzen te stellen

Denken

-          kan zich voorstellen wat een ander denkt

-          denken betreft hier en nu

Samenwerken

-          de leerling oriënteert zich op de groep en school

-          kan samenwerken t.b.v. hier en nu

Communicatie

-          denkt na over de communicatie

-          praat over onderwerpen in hier en nu en heeft zorg voor communicatie in hier en nu

 

Zelfreflectie

-          kan zichzelf en anderen vergelijken

-          beeld van zichzelf hier en nu

-          durft anders te zijn/worden

Jezelf ontwikkelen

-          kan eigen doelen relateren aan anderen

-          weten wat je durft, kunt en wil

-          durft anders te zijn/worden

Zelfsturing

-          weegt eigen en andermans belangen af

-          weet dat energie, prioriteren en rust nodig zijn

-          weten wat je aankunt

Denken

-          ontdekt eigen denken en leren (argumenteren, analytisch, logisch, creatief, kritisch, associatief denken)

-          eigen lijn en manier van denken vasthouden

-          durft anders te denken

Samenwerken

-          de leerling oriënteert zich op de groep en school en geeft blijk van zich verplaatsen in een ander

-          weten wat je wil in samenwerken

-          durft anders te zijn

Communicatie

-          probeert zich te verplaatsen in de ander in de communicatie

-          weten wat je wil in communicatie

-          durft anders te zijn

 

Vaardigheid: SAMENWERKEN

 

Kwaliteiten:

- kan met vrijwel iedereen samenwerken 

- zorgt dat zowel eigen als andermans doelen worden gehaald 

- staat open voor kritiek 

- kan op een goede manier kritiek geven 

- zorgt voor een goede sfeer in de groep 

- heeft zorg voor een ander 

- gaat handig met ruzies om 

- springt in waar nodig 

- kan anderen enthousiast maken 

- signaleert tijdig knelpunten 

- neemt verantwoordelijkheid 

- gedraagt zich passend en beschaafd 

- is bereid zich aan te passen 

 

Vaardigheid: COMMUNICATIE 

 

Kwaliteiten:

- stelt goede vragen aan een ander 

- brengt de boodschap duidelijk over 

- praat problemen uit 

- toont interesse voor ideeën van anderen 

- kan in verschillende situaties met uiteenlopende mensen een gesprek voeren

 

Vaardigheid: ZELFREFLECTIE 

 

Kwaliteiten:

- erkent dat hij fouten maakt 

- denkt na over eigen handelen 

- kan communiceren over eigen behoeftes en gedrag 

- heeft zelfkennis 

 

Vaardigheid: ZELFSTURING 

 

Kwaliteiten:

- raakt niet in de stress bij het maken van een fout 

- weet wat het belangrijkste is (en doet dat eerst) 

- verdeelt zijn energie goed DENKEN 

- kan argumenteren 

- is analytisch 

- denkt logisch 

- denkt creatief 

- kan kritisch denken 

- kan makkelijk van de ene gedachte naar de andere springen 

 

Vaardigheid: JEZELF ONTWIKKELEN 

 

Kwaliteiten:

- neemt veel initiatief 

- kan improviseren 

- durft te experimenteren 

- wil zichzelf graag ontwikkelen 

- kan goede (leer)vragen stellen 

- is nieuwsgierig

 

Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand.Aristoteles.
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Franz Kafka