Home
Nederlands
De basis
Inleiding
de zoektocht
tijdlijn
de goede dagen
de slechte dagen
de goede dagen 2
weetjes
Profession
de andere
school 2011/2012
Leerlijn Duits
Motivactie
Niveaukeuze
visie over onderwijs
gedachten in beelden
Griekenland
Gevecht met het GGZ
Kunst
Fotoalbum
Deutsch
Die Reise
Zeitleiste
Wissenswert
Sitemap
Gastenboek

 

Een nieuwe school. We staan nog aan het begin. Nieuwe lesmethodes, nieuwe inhoud nieuwe vormen.

Zoeken en defineren. 

Aan mij de taak de hele leerlijn voor de hele onderbouw nieuw te formuleren, af te stemmen, in te vullen.

Het is zwaar, theoretisch werk met analyse en research. Niet mijn sterkste punt, ik ben voor de praktijk, de onderwijskunde.

Maar toch...uiteindelijk is de leerlijn af, afgestemd en goedgekeurt.

Ik zou er trots op moeten zijn, maar mijn ervaring geeft me het gevoel van overbodig werk te doen. In de praktijk ziet het er allemaal anders uit, en dan zjn heel andere vaardigheden nodig.

Maar ik begrijp ook....ik ben er niet voor altijd, en er moet een lijn zijn waar iedereen

die met het onderwijs voor Duitse taal bezig houdvast en steun kan vinden.

De uitleg waarom er voor inhoud en vorm gekozen is.

Mooi als het in je hoofd zit, maar iedereen moet duidelijk toegang kunnen hebben.

 

En ach, het is ook een kans....hoe vaak gebeurt het dat je, nog niet eens afgestudeert, zo een taak mag invullen. 

 

 

 

 

 

 

 

Duits

Lj 2

   

 

 

Grammatica

Vocabulaire

  Beoordeling

workshops

opdrachten

Webquest 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zwakke werkwoorden

 

- werkwoorden “hebben en zijn”

 

- w- vragen

- getallen 1-20

- w- vragen

-Kennismaken

 

-toets

-collage

-voicemailforum

 

- grammatica

( uitleg)

 

- spreken/lezen

- gesprek

schrijven (geleid)

- gesprek voeren

( geleid)

- nieuwe letters

- muziek luisteren

- webquestboekje invullen

Vaardigheden/ ERK niveau

Hören (luisteren)

·         Je kunt eenvoudige gesprekjes volgen

·         Je kunt iemand iemand begrijpen als hij langzaam en duidelijk spreekt.

·         Je kunt begrijpen waar liedjes in de vreemde taal over gaan.

·         Je kunt je docent begrijpen als zij in de klas Duits spreekt.

Lesen (lezen)

·         Je kunt teksten begrijpen, die uit korte zinnen bestaan waarin veel bekende namen en woorden voorkomen.

·         Je kunt eenvoudige briefjes, kaartjes of enmails lezen.

·         Je kunt eenvoudige verrhaaltjes lezen.

Sprechen

·         Je kunt groeten en afscheid nemen

·         je kunt jezelf voorstellen

·         je kunt vragen stellen en beantwoorden over mezelf en ander mensen, waar ze wonen, hun vrienden, de dingen die ze bezitten.

·         Je kunt in een interview antwoord geven op vragen over persoonlijk dingen als ze langzaam, duidelijk en in eenvoudige taal gesteld zijn.

Schreiben:

·         Ik kan eenvoudige dingen schrijven over mezelf.

webquest 2

 

 

 

 

 

 

 

 

- der, die und das - ein(e)

(Bezittelijke voornaamwoorden)

- zwakke werkwoorden met -d, -t, -s, -ß en -z 

- getallen 20 +

- kleuren

- eten

- toets

- voicemailforum

- menukaart maken

grammatica

- muziek luisteren

( gericht luisteren)

- webquestboekje

 

Hören

·         Je kunt eenvoudige gesprekjes volgen

·         Je kunt iemand iemand begrijpen als hij langzaam en duidelijk spreekt.

·         Je kunt begrijpen waar liedjes in de vreemde taal over gaan.

·         Je kunt je docent begrijpen als zij in de klas Duits spreekt.

·         Je kunt de belangrijkste informatie uit korte luisterteksten bergijpen als er langzaam en duidelijk gesproken wordt.

Lesen

·         Je kunt teksten begrijpen, die uit korte zinnen bestaan waarin veel bekende namen en woorden voorkomen.

·         Je kunt met behulp van plaatjes eenvoudige websites begrijpen.

·         Je kunt eenvoudige verhaaltjes lezen.

Sprechen

·         Je kunt groeten en afscheid nemen.

·         Je kunt mensen iets vragen en mensen iets aanbieden.

Schreiben

·         Je kunt een korte omschrijving van een onderwerp geven.

 

 

webquest 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1. en 4.naamval

- kloktijden

- familie

- toets

- stamboom

- voicemailforum

 grammatica

-luistervaardigheid

- leesvaardigheid

- muziek luisteren

- webquestboekje

 

webquest 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modale hulpwerkwoorden

- het sterke : a

- trappen van vergelijking

- dagen van   de week

 

- de weg vragen

 

-boodschappen doen

 

- toets

-collage

- voicemailforum

 

grammatica

-cultuurverschillen

- borden lezen

- post, trein

- teksten lezen

- webquestboekje

webquest 5

 

 

 

- het sterke : a

- ei/ie wissel

- hobby’s

- sport

- vrije tijd

 

- toets

- E mail schrijven

-voicemailforum

 

grammatica

- muziek luisteren,

werkblad invullen

- webquestboekje invullen

- lezen

- geografie

- vraagwoorden

 

 

webquest 6

 

 

 

 

 

 

 

 

- trappen van vergelijking

- school

- tijden

- toets

- voicemailforum

- schoolkrant

 

grammatica

- kijk en luisterfomulier

- werkboek invullen

webquest 7

 

 

 

- modale hulpwerkwoorden

- muziek

- kleren

- sport

- toets

- collage

- voicemailforum

 

grammatica

- luisteropdrachten

-herhaling

belangrijke onderdelen jaar 2

( voorkennis activeren)

- lezen

- werkboek invullen

                                       

   

 

 

Grammatica

Vocabulaire

  Beoordeling

workshops

opdrachten

webquest 8

 

 

verleden tijd

( voltooid deelwoord)

 

- televisie

- tijden van de dag

- verleden tijd in de praktijk

 

- toets

- kijk/luisteropdracht

-voicemailforum

- grammatica opdracht

-uitleg grammatica

- spreekvaardigheid

    - grammatica   opdracht

-    leesvaardigheid

- luistervaardigheid

- kijkvaardigheid

-informatie opzoeken

- interview voeren

  - werkboek invullen

webquest 9

 

 

herhaling basisgrammatica onderbouw

- ziek zijn

- Duitse feestdagen

- het lichaam

- toets

-voicemailforum

- formulier invullen

-naamvaloefening

 -herhaling

 grammatica

 

- spreekvaardigheid

- formulier invullen

- woordenschat gebruiken

- leesvaardigheid

- kijk/luistervaardigheid

-spreekvaardigheid

- werkboek invullen

webques 10

 

 

verleden tijd

 

- bioscoop

- dagen van de week

- kleuren

- tijden

- vragen stellen

- antwoord geven

- toets

- voicemailforum

- grammatica opdracht

 

-grammatica

 

- spreekvaardigheid

- film kijken ( kijkvaardigheid)

( opdracht erbij)

-leesvaardigheid

 

 

Kerstproject: Het toepassen van alle taalvaardigheden op een zelf gekozen taalproduct. Relatie tussen het leren op school en het gebruiken in de praktijk zien.

 

                        - Luisteren als lid van een live publiek

                        - Luisteren naar instructies

                        - Informatie uitwisselen 

                        - informele gesprekken

                        - Monologen voeren

                        - Een publiek toespreken

                        - Aantekeningen maken

                       - Vrij schrijven

                       - Oriënterend lezen

                       - Lezen om informatie op te doen

                     

Taal portofolio:  Leerlingen reflecteren op eigen taalontwikkeling. Aansturing op het verband tussen beheersingsniveau, subvaardigheden ( globale descriptoren) en leerstrategieën. Verzamelen van en reflecteren  over bewijzen van bekwaamheid. Startpunt voor competentiegericht vervolgonderwijs in de bovenbouw.Matrix voor zelfevaluatie.

 

Streefniveau A2:

 

Kernvaardigheid : Lezen ( domein A): Kerndoelen 12,13,14

                                Luisteren(domein B): Kerndoelen: 11,12,13,14

                                Gesprekken voeren(domein C): kerndoelen: 12,15,16

                                Spreken ( domein C): kerndoel : 12,15

                                Schrijven ( domein D): kerndoel: 12,17

 

Eindniveau onderbouw: A2

Vijf beheersingsniveaus grammatica:

1) receptieve beheersing 2) productieve beheersing schriftelijk vormgericht 3) productieve beheersing mondeling vormgericht

                                        4) productieve beheersing schriftelijk inhoudgericht 5) productieve beheersing mondeling inhoudgericht

 

Wat mist:

 

- zorgvuldig feedback op alle taalvaardigheden

 spreken en schrijven vraagt om veelvoudig en nauwkeurig en snel feedback om fouten niet in te laten slijpen.

 

- oefeningen schrijfvaardigheid

 -Schrijfvaardigheid wordt  hooguit op A1+ niveau afgesloten, NIET op het gevorderde A2 niveau

- verspreiding van automatisering en feedbackmomenten in korte frequentie ( elke week)

- afstand in tijd om verwarring tussen op elkaar lijkende , maar verschillende grammaticale structuren te voorkomen

  ( tijd voor oefenen en herhalen)

 

 

Grammatica: - persoonlijk voornaamwoord in accusatief

                        - frequente vaste uitdrukkingen

                        - gebiedende wijs

                        - fomules met konjunktiev 2 vormen

                        - persoonlijk voornaamwoord in accusatief

                       - inversie als ander zinsdeel dan onderwerp

                       - vaste voorzetsels naamvallen

 

 

 

 

Taalprofielen horizontaal: Analyse doorlopende leerlijn vaardigheden Duits ERK

 

Door: Nicole Küchler

Schooljaar 2009/2010

Bronnen : SLO, Common European Framework of Reference for Languages, Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand.Aristoteles.
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Franz Kafka